INTERACT


INTERACT
Een onderzoek naar interactieve systemen met betrekking tot 4 performers, verschillende media (taal, audio, beeld) en het narratief. Hieronder volgt een werkplan, een intentieverklaring van Q-O2, begroting en referenties. (download in pdf via deze link)

Werkwijze:

Binnen dit onderzoek worden de volgende 3 fases toegepast:

FASE 1 – materiaal verzamelen
FASE 2 – het ontwerp van interactieve systemen
FASE 3 – het onderzoeken van presentatiewijzen en een toonmoment

FASE 1 – materiaal verzamelen
Periode: januari – februari
Duur: 2 weken
Locatie: thuis & studio Inne (Borgerhout)

Op basis van een gekozen tekst* of narratief zullen nieuwe tekst-, beeld- en audiofragmenten gemaakt worden. Daarnaast kan ook literatuur, archiefmateriaal, found sound, grafieken en andere data geraadpleegd worden. We maken individuele keuzes in welk materiaal we willen gebruiken en bewerken tot sequenties die we in een volgende fase kunnen inzetten. Dit is de fase waar mediumspecifieke perspectieven of stemmen tot stand komen. In het verzamelen van materiaal wil ik de werkwijze respecteren van elke performer.

We leggen een paar contactmomenten vast waarbinnen de voortgang van het individueel werk wordt besproken. Hoe verloopt dit proces precies voor elk medium? Op deze manier leren we elkaars materiaal, inzicht en perspectief beter kennen.

*Ik stelde aan Oona, Hannah en Liew voor om te werken op een tekst uit Meeting the Universe Halfway van Karen Barad (fysicus, theorist). Ze stelt dat fenomenen of objecten niet vooraf gaan aan hun interactie, maar ontstaan ‘objecten’ door bepaalde intra-acties (een neologisme geïntroduceerd door Barad, zie agential realism). “Fenomenen zijn verschillende patronen van ‘materie’ – diffractiepatronen verspreid over verschillende verstrengelde ruimtes en tijd, of liever spacetimematterings.” (Intra-actions_Interview_of_Karen_Barad_by_Adam_Kleinmann) o.v.

FASE 2 – het ontwerp van interactieve systemen
Periode: maart – april – mei
Duur: 3 weken
Locatie: studio Inne (Borgerhout)

Samen met de andere performers ga ik via verschillende experimenten op zoek naar strategieën om het verzamelde materiaal met elkaar te laten interageren. De focus ligt op het genereren van een omgeving of netwerk waarbij procedures en processen bepalen over de plaatsing van verschillende media-specifieke stemmen en de acties van de performers. Er worden situaties uitgelijnd waarbinnen mogelijke acties kunnen optreden. Hoe verhoudt het toevalselement zich tegenover keuze en geprogrammeerde, algoritmische processen? Hoe gaan de verschillende media en het narratief hier mee om?

Aan de hand van ‘gevonden’, mobiele instrumenten (smartphone, tablet, game controllers, microcontrollers, etc.) wil ik deze interacties initiëren. Met de applicaties en interfaces die we dagelijks gebruiken (zoals Web, Google Drive, streaming, chat, etc.) wil ik bekijken welke nieuwe relaties kunnen gemaakt worden binnen een performance context. De alledaagse interacties en snel veranderende tekens en symbolen binnen de fysieke en virtuele wereld vormen een inspiratie en een spiegel binnen het ontwerpen van de interactieve systemen. Er zal daarom nagedacht worden over de aard van instructies (zoals tekens en symbolen) die ons kunnen begeleiden. Verschillende interfaces zullen daarbij uitgetest worden. Op welke manier kunnen ze zichtbaar deel uitmaken van een performance?

Om verschillende strategieën aan bod te laten komen wil ik vijf uiteenlopende experimenten uitvoeren.

2-10’ 2-10’ 2-10’ 2-10’ 2-10’
TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 TEST5

Het is ook in deze fase dat we begeleid worden door Stefan Prins. Hij zal enkele dagen als een coach, ‘een extern oog/oor’, feedback geven op de voortgang van het onderzoek. Stefan is een Belgische componist, woont en werkt in Berlijn. In 2018 leerde ik hem kennen als coach bij LABO (een internationale, interdisciplinaire project week die georganiseerd wordt door Champ d’action in DeSingel). Stefan’s werk bevraagt de maatschappij en de relatie tussen individu en maatschappij (dus ook technologie) op een metaforische en muzikale manier. Zijn veelgeprezen multimediale composities en de fijne ervaringen tijdens LABO hebben me er toe aangezet om hem te contacteren. Met Stefan’s achtergrond en ervaringen als maker ben ik ervan overtuigd dat hij ons extra inzichten en tips kan meegeven. Stefan liet weten dat hij het een bijzonder interessant onderzoek vindt en kijkt uit naar deze samenwerking. De coaching staat gepland in mei.

FASE 3 – het onderzoeken van presentatiewijzen en een toonmoment
Periode: juni
Locatie: studio Inne & Q-O2
Duur: 1 week

In deze fase bepalen we hoe de performers, verschillende media en het al dan niet zichtbare interactieve systemen opgesteld kunnen worden in een ruimte. Door een toonmoment te organiseren waarin de verschillende experimenten gepresenteerd kunnen worden ben ik benieuwd naar de interpretatie en perceptie van het publiek. Komt dit overeen met hoe we de interactieve systemen en uitvoering bedacht hebben? Hoe worden het geheel gepercipieerd? Wat kan eventueel bijgestuurd worden?

Tenslotte, wil ik begrijpen hoe interactieve systemen een invloed uitoefenen op de specifieke eigenschappen van media en de perspectieven of stemmen in narratief die ze verspreiden. De inzichten van elke maker binnen haar medium zal ik daarbij ook analyseren.

Intentieverklaring Q-O2:

BEGROTING

Medewerkers

Inne Eysermans 6 weken 2000,- euro
Hannah De Meyer 6 weken 2000,- euro
Oona Libens 6 weken 2000,- euro
Liew Niyomkarn 6 weken 2000,- euro
Stefan Prins (coach) 3 dagen 400,- euro
= 8400,- euro

Materiaal

Documentatie & verzameling materiaal
(literatuur, DVD, vinyl records, cassette, etc.)
400,- euro
Universele smartphone / tablet statief x 4 250,- euro
= 650,- euro

Reis en verblijf

Railpass Inne = 1x (Antwerpen – Brussel) 83,- euro
Railpass Hannah = 3x (Brussel – Antwerpen) 249,- euro
Railpass Oona = 4x (Gent – Antwerpen – Brussel) 332,- euro
Railpass Liew = 1x (Antwerpen – Brussel) 83,- euro
Transport Stefan = heen en terug: Berlijn – Antwerpen 200,- euro
= 947,- euro

TOTAAL = 10000 euro

REFERENTIES

Karen Barad – Meeting the Universe Halfway
Michael Nyman – Experimental Music: Cage and Beyond

Anne La Berge
Yannis Kyriakides
Maze
Karlheinz Essl – More or Less
Georg Hajdu
The Hub

Anne La Berge – Away